Player Profile

Chetan Sakariya

Chetan Sakariya

Full name: Chetan Sakariya
Born: February 28, 1998, Bhavnagar
Current age: 24 Years, 3 Months, 28 Days
Major Teams: India, Delhi Capitals, Rajasthan Royals, Saurashtra, Sorath Lions, Zalawad Royals,

BATTING STATISTICS

M I N/O R Avg S/R HS 100s 50s BF 4x 6s
Test
ODI 1 1 1 0 - 0.00 0* v Sri Lanka 0 0 1 0 0
T20I 2 1 1 5 - 55.55 5* v Sri Lanka 0 0 9 0 0
IPL 17 6 1 16 3.20 64.00 7 v Punjab Kings 0 0 25 2 0
FC 18 24 15 181 20.11 29.47 45 v Gujarat 0 0 614 20 2

bowling STATISTICS

M I O Maiden R W AVG S/R E/R BEST BOWL BEST BOWL MATCH 5 WKT 10 WKT BALL BOWLED
Test
ODI 1 1 8 0 34 2 17.00 24.00 4.25 2/34 v Sri Lanka 2/34 v Sri Lanka 0 0 48
T20I 2 1 3.4 0 34 1 34.00 22.00 9.27 1/34 v Sri Lanka 1/34 v Sri Lanka 0 0 22
IPL 17 17 63 1 510 17 30.00 22.23 8.09 3/31 v Punjab Kings 3/31 v Punjab Kings 0 0 378
FC 18 32 504.5 93 1623 53 30.62 57.15 3.21 6/38 v Goa 9/93 v Goa 3 0 3029