Pro Kabaddi 2018 Match Centre - Tamil Thalaivas vs Jaipur Pink Panthers

Match 104

Full Time

Tamil
Thalaivas

24
ft
37

Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Vizag

Jaipur Pink Panthers beat Tamil Thalaivas (37-24)

Top performers of the match

Jaipur
Pink Panthers

 • 2nd Half : 1'

  Successful Raid

  Sunil Siddhgavali raids successfully

  24-37
 • 2nd Half : 1'

  Unsuccessful Raid

  Victor Obiero Unsuccessful Raid

  24-36
 • 2nd Half : 1'

  TimeOut

  Timeout taken by Tamil Thalaivas

  -
 • 2nd Half : 1'

  Unsuccessful Raid

  Anand Patil Unsuccessful Raid

  24-34
 • 2nd Half : 2'

  Successful Raid

  Victor Obiero raids successfully

  23-34
 • 2nd Half : 2'

  Substitution

  N. Shiva Ramakrishna comes in for Ajinkya Pawar

  -
 • 2nd Half : 2'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  22-34
 • 2nd Half : 3'

  Successful Raid

  Victor Obiero raids successfully

  22-34
 • 2nd Half : 3'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  20-34
 • 2nd Half : 3'

  Successful Raid

  Victor Obiero raids successfully

  20-34
 • 2nd Half : 3'

  Successful Raid

  Deepak Hooda raids successfully

  19-34
 • 2nd Half : 4'

  Unsuccessful Raid

  Ajay Thakur Unsuccessful Raid

  19-33
 • 2nd Half : 4'

  Successful Raid

  Anand Patil raids successfully

  19-32
 • 2nd Half : 5'

  Successful Raid

  Victor Obiero raids successfully

  19-30
 • 2nd Half : 5'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  18-30
 • 2nd Half : 6'

  Substitution

  C. Arun comes in for Jasvir Singh

  -
 • 2nd Half : 6'

  Substitution

  Vimal Raj V comes in for Athul MS

  -
 • 2nd Half : 6'

  Substitution

  Victor Obiero comes in for Manjeet Chhillar

  -
 • 2nd Half : 6'

  Unsuccessful Raid

  Jasvir Singh Unsuccessful Raid

  18-30
 • 2nd Half : 7'

  TimeOut

  Timeout taken by Jaipur Pink Panthers

  -
 • 2nd Half : 7'

  Successful Raid

  Ajinkya Pawar raids successfully

  17-27
 • 2nd Half : 7'

  Successful Raid

  Jasvir Singh raids successfully

  17-26
 • 2nd Half : 8'

  Successful Raid

  Deepak Hooda raids successfully

  16-26
 • 2nd Half : 8'

  Empty Raid

  Jasvir Singh Empty Raid

  16-24
 • 2nd Half : 9'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  16-24
 • 2nd Half : 9'

  Unsuccessful Raid

  Athul MS Unsuccessful Raid

  16-24
 • 2nd Half : 9'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  16-23
 • 2nd Half : 10'

  Substitution

  Jasvir Singh comes in for C. Arun

  -
 • 2nd Half : 10'

  TimeOut

  Timeout taken by Umpire

  -
 • 2nd Half : 10'

  Unsuccessful Raid

  Ajay Thakur Unsuccessful Raid

  16-23
 • 2nd Half : 11'

  Unsuccessful Raid

  Anand Patil Unsuccessful Raid

  16-22
 • 2nd Half : 11'

  Substitution

  Athul MS comes in for Jasvir Singh

  -
 • 2nd Half : 11'

  Successful Raid

  Ajay Thakur raids successfully

  15-22
 • 2nd Half : 12'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  14-22
 • 2nd Half : 12'

  Unsuccessful Raid

  Sukesh Hegde Unsuccessful Raid

  14-22
 • 2nd Half : 12'

  Unsuccessful Raid

  Ajinkya Pawar Unsuccessful Raid

  14-21
 • 2nd Half : 13'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  13-21
 • 2nd Half : 13'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  13-21
 • 2nd Half : 14'

  Unsuccessful Raid

  Manjeet Chhillar Unsuccessful Raid

  13-21
 • 2nd Half : 14'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  13-20
 • 2nd Half : 15'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  13-20
 • 2nd Half : 15'

  Unsuccessful Raid

  Ajinkya Pawar Unsuccessful Raid

  13-20
 • 2nd Half : 15'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  12-20
 • 2nd Half : 16'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  12-20
 • 2nd Half : 16'

  Unsuccessful Raid

  Jasvir Singh Unsuccessful Raid

  12-20
 • 2nd Half : 17'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  12-19
 • 2nd Half : 18'

  Successful Raid

  Sukesh Hegde raids successfully

  12-19
 • 2nd Half : 19'

  Successful Raid

  Ajinkya Pawar raids successfully

  10-19
 • 2nd Half : 19'

  Empty Raid

  Jasvir Singh Empty Raid

  10-18
 • 2nd Half : 19'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  10-18
 • 2nd Half : 19'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  10-18
 • 2nd Half : 20'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  10-18
 • 2nd Half : 20'

  Unsuccessful Raid

  Ajay Thakur Unsuccessful Raid

  10-18
 • 1st Half : 1'

  Green Card

  Deepak Hooda gets a Green Card

  10-17
 • 1st Half : 1'

  Green Card

  Jasvir Singh gets a Green Card

  10-17
 • 1st Half : 1'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  10-17
 • 1st Half : 1'

  Successful Raid

  Sukesh Hegde raids successfully

  10-17
 • 1st Half : 2'

  Successful Raid

  Ajinkya Pawar raids successfully

  9-17
 • 1st Half : 2'

  Successful Raid

  Sukesh Hegde raids successfully

  9-16
 • 1st Half : 3'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  8-16
 • 1st Half : 3'

  Empty Raid

  Ajay Thakur Empty Raid

  8-16
 • 1st Half : 4'

  Successful Raid

  Deepak Hooda raids successfully

  8-16
 • 1st Half : 4'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  8-11
 • 1st Half : 4'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  8-11
 • 1st Half : 5'

  Unsuccessful Raid

  Manjeet Chhillar Unsuccessful Raid

  8-11
 • 1st Half : 5'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  8-10
 • 1st Half : 6'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  8-10
 • 1st Half : 6'

  Successful Raid

  Anand Patil raids successfully

  8-10
 • 1st Half : 7'

  Unsuccessful Raid

  Ajay Thakur Unsuccessful Raid

  8-8
 • 1st Half : 7'

  Empty Raid

  Anand Patil Empty Raid

  8-7
 • 1st Half : 7'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  8-7
 • 1st Half : 8'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  8-7
 • 1st Half : 8'

  Empty Raid

  Ajay Thakur Empty Raid

  8-7
 • 1st Half : 9'

  Unsuccessful Raid

  Deepak Hooda Unsuccessful Raid

  8-7
 • 1st Half : 10'

  Successful Raid

  Sukesh Hegde raids successfully

  7-7
 • 1st Half : 10'

  Successful Raid

  Deepak Hooda raids successfully

  6-7
 • 1st Half : 11'

  Unsuccessful Raid

  Ajay Thakur Unsuccessful Raid

  6-6
 • 1st Half : 11'

  Green Card

  Sunil gets a Green Card

  6-5
 • 1st Half : 12'

  Unsuccessful Raid

  Anand Patil Unsuccessful Raid

  6-5
 • 1st Half : 12'

  Successful Raid

  Sukesh Hegde raids successfully

  5-5
 • 1st Half : 13'

  Successful Raid

  Ajinkya Pawar raids successfully

  4-5
 • 1st Half : 13'

  Unsuccessful Raid

  Jasvir Singh Unsuccessful Raid

  4-4
 • 1st Half : 13'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  4-3
 • 1st Half : 14'

  Empty Raid

  Ajay Thakur Empty Raid

  4-3
 • 1st Half : 14'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  4-3
 • 1st Half : 15'

  Empty Raid

  Sukesh Hegde Empty Raid

  4-3
 • 1st Half : 15'

  Unsuccessful Raid

  Anand Patil Unsuccessful Raid

  4-3
 • 1st Half : 16'

  Unsuccessful Raid

  Jasvir Singh Unsuccessful Raid

  3-3
 • 1st Half : 16'

  Unsuccessful Raid

  Deepak Hooda Unsuccessful Raid

  3-2
 • 1st Half : 17'

  Empty Raid

  Ajay Thakur Empty Raid

  2-2
 • 1st Half : 17'

  Empty Raid

  Ajinkya Pawar Empty Raid

  2-2
 • 1st Half : 18'

  Empty Raid

  Jasvir Singh Empty Raid

  2-2
 • 1st Half : 18'

  Successful Raid

  Deepak Hooda raids successfully

  2-2
 • 1st Half : 19'

  Successful Raid

  Ajay Thakur raids successfully

  2-1
 • 1st Half : 19'

  Successful Raid

  Anand Patil raids successfully

  1-1
 • 1st Half : 20'

  Successful Raid

  Jasvir Singh raids successfully

  1-0
 • 1st Half : 20'

  Empty Raid

  Deepak Hooda Empty Raid

  0-0
starters total points
Jasvir Singh 3
Manjeet Chhillar 0
Ajay Thakur 2
Amit Hooda 3
Sukesh Hegde 6
Sunil 3
C. Arun 1
substitutes total points
Vimal Raj V 0
Athul MS 0
D. Pradap 0
Victor Obiero 5
Darshan J. 0
starters total points
Anand Patil 5
Deepak Hooda 9
Sunil Siddhgavali 6
Amit Kumar 1
Ajinkya Pawar 4
Sandeep Dhull 3
Santhapanaselvam 3
substitutes total points
Lokesh Kaushik 0
N. Shiva Ramakrishna 2
Gangadhari Mallesh 0
Ajit Singh 0
David Mosambayi 0
 • Tamil Thalaivas
 • Jaipur Pink Panthers

raid points

16 18

tackle points

7 15

all out points

0 4

extra points

1 0