Images: Ekta Kapoor and Vishal Bhardwaj at Ek Thi Naayka launch

hidden

Mar,05 2013 20:20:33 IST

 

Vishal Bhardwaj and Ekta Kapoor at the launch of 'Ek Thi Naayka' . Sachin Gokhale/Firstpost

Ekta Kapoor and Vishal Bhardwaj at the launch of 'Ek Thi Naayka' . Sachin Gokhale/Firstpost

 

Ekta Kapoor and Konkana Sen Sharma. Sachin Gokhale/Firstpost

Ekta Kapoor and Konkana Sen Sharma. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Television actor Pooja Gaur with Vishal Bhardwaj, Shweta Tewari,  Aamna Sharif and Maul Ganguly. Sachin Gokhale/Firstpost

Television actress Pooja Gaur with Vishal Bhardwaj, Shweta Tewari, Aamna Sharif and Maul Ganguly. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Ekta Kapoor with Vishal Bhardwaj come together with top television actresses during the launch of Ek Thi Naayka. Sachin Gokhale/Firstpost

Ekta Kapoor and Vishal Bhardwaj come together with top television actresses during the launch of Ek Thi Naayka. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Sakshi Tanwar, Ekta Kapoor and Vishal Bhardwaj. Sachin Gokhale/Firstpost

Sakshi Tanwar, Ekta Kapoor and Vishal Bhardwaj. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Television actresses Sakshi Tanwar,  Maul Ganguly and Aamna Sharif. Sachin Gokhale/Firstpost

Television actresses Sakshi Tanwar, Maul Ganguly and Aamna Sharif. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shweta Tewari,  Aamna Sharif and Maul Ganguly with Ekta Kapoor. Sachin Gokhale/Firstpost

Shweta Tewari, Aamna Sharif and Maul Ganguly with Ekta Kapoor. Sachin Gokhale/Firstpost

 

 

Updated Date: Mar 05, 2013 20:26 PM