Friday, October 9, 2015| Latest E-book
You are here: Home » Topics » » iPhone » Videos

Thằng ấy- Hiếu Style =))

Hôm qua anh thấy... Em ngoài phố, đang trong tay với thằng nào đấy? Giật mình nhận ra , anh đã sai lầm Đã lỡ tin những lời em nói điêuKhi xưa em nói chỉ cần anh Chẳng cần vật chất,chẳng lợi danh Vậy mà giờ đây anh thấy thế này Chẳn ...

Humans and a robot lined up to buy the iPhone 6s in California. But who got there first?

Sep 26, 2015    

Read More