Saturday, September 5, 2015| Latest E-book
You are here: Home » Topics » » Gmail » Videos

Nhảy cùng BiBi - Món quà giáng sinh

Nhảy cùng BiBi Chương trình dạy nhảy trên truyền hình dành cho thiếu nhi Phát sóng 18h30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh BiBi . Liên hệ với chúng tôi qua email: nhaycungbibi@gmail.com . Câu lạc bộ EmBi Địa chỉ uy tín dạy nhảy dành cho các em nh ...

Google uses machine learning to help Gmail users get rid of spam

Jul 13, 2015    

Google is working on ways to make sure that Gmail users get mails that they want in their inbox and the rest all the spam remains out of sight."Less than 0.1% of email in the average Gmail inbox is spam, and the amount of wanted mail landing in the spam folder is even lower, at under 0.05%," Sri Harsha Somanchi, product manager, said in a Google blog post."Even still, Gmail spam detection isnt perfect. So were sharing some of the new ways we are supporting the senders of wanted mail, and using the latest Google smarts to filter out spam," Somanchi further stated.Google is l...

Read More