RELATED TO.
Edmonton

Edmonton

PLACE
Edmonton Oilers

Edmonton Oilers

ORGANIZATION
Calgary

Calgary

PLACE
Taylor Hall

Taylor Hall

PERSON
CBC

CBC

ORGANIZATION
National Hockey League

National Hockey League

ORGANIZATION
x