You are here: Home » Topics » » Albania » Videos

Si festohet viti i ri në Kosove - Vizion Plus - News - Lajme

Viti i ri është një feste zyrtare edhe ne Kosove, por ajo ndryshe nga Shqipëria festohet pa gatimet tradicionale si gjeli i detit dhe bakllavaja. Ndonëse 90% e popullsisë se Kosovës janë myslimane, festen e vitit te ri e kremtojnë shumica e tyre, te cilët nuk janë praktikante te fesë. D ...

Albania-Italy route could see new migrant flow, EU fears | Reuters

Oct 26, 2015    

BRUSSELS The European Union is concerned that people-smugglers could open a new sea route to Italy from Albania if land borders in the Balkans are sealed, EU officials said on Sunday.

Two decades after the 80-km (50-mile) Adriatic crossing saw shiploads of Albanians fleeing post-communist chaos, EU and Balkan leaders meeting in Brussels to try and control refugee movements planned to agree tighter supe...

Read More