You are here: Home » Topics » » T.I. » Videos

salavati hfz. Mensur Malkić

Evs ibn-Evs prenosi da je Resulullah, 'alejhi-sselam, rekao: "Najvrjedniji vaš dan je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je umro. U njemu će biti puhanje u rog i uništenje ovoga svijeta. Mnogo učite salavate petkom, jer se vaši salavati meni pokazuju". Onda neko upita: "O Allahov Poslani ...