Wednesday, October 7, 2015| Latest E-book
You are here: Home » Topics » » NASA » Videos

Abra - Gayuma Lyrics

Verse1harana, para sa dalaga na kung di dahil sa pagibig ay tinalikuran ko na sana dalaga, na balak makasama mula sa simula hanggang sa magsipagtunugan ang kampana makasama ka na para bang tadhana at kamatayan lamang ang nag iisang pintuan kung wala ka ang tadhana, sadyang kahanga hanga ibang mga ...

What's the fuss about? India and Pakistan share serene embrace in a Nasa photograph

Oct 06, 2015    

Indian and Pakistan might be quarreling on several issues, from Kashmir to cross-border terrorism, but the view from above, far above, is quite different.Yes, things might look grim on the ground, but from space, it's a different story.Nasahas released a photo taken by anastronaut aboard the International Space Station which captures the India-Pakistan border in the nighttime. The photograph manages to include Karachi, visible as a cluster of lights facing a completely black Arabian Sea, the Indus Valley, the foothills of Himalayas and the winding border between Indianand Pakistan, lit by secu...

Read More