Wednesday, February 10, 2016| Latest E-book
You are here: Home » Topics » » Facebook » Videos

[ MV ] Hay Là Chia Tay - Khắc Việt

[ MV ] Hay Là Chia Tay - Khắc Việ [ MV ] Hay Là Chia Tay - Khắc Việt http://www.facebook.com/VietMusicCollectionVậy là chúng ta chia tay nhau Còn gì nữa đâu em bước đi Và người khóc chi vì em đã nói chia tay mà Người cần phải khóc chính là anh.Rồi th ...