PV Sindhu, Sakshi Malik, Dipa Karmakar, Jitu Rai receive Khel Ratna, India's highest sporting honour