Images: Shahid Kapoor and Priyanka Chopra take a local train ride

 

Kunal Kohli, Priyanka Chopra and Shahid Kapoor taking a local train ride. Raju Shelar/Firstpost

 

Shahid Kapoor and Priyanka Chopra. Raju Shelar/Firstpost

 

Shahid Kapoor and Priyanka Chopra. Raju Shelar/Firstpost

 

Shahid Kapoor and Priyanka Chopra at a train station. Raju Shelar/Firstpost

 

Priyanka Chopra, Shahid Kapoor and Kunal Kohli at a train station. Raju Shelar/Firstpost

 

Shahid Kapoor travelling by a Mumbai local train. Raju Shelar/Firstpost

 

Shahid Kapoor and Priyanka Chopra. Raju Shelar/Firstpost